Servicios

Què és l’EDUSI?

L'EDUSI són les sigles que recullen «Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrador». Aquest desenvolupament fa referència a la millora a llarg termini de les condicions socials, econòmiques i ambientals d’una àrea urbana.

Cada vegada és més evident que els diferents reptes, econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics i socials als quals ens enfrontem en les zones urbanes estan interrelacionats, i l’èxit del desenvolupament urbà només pot aconseguir-se mitjançant un enfocament integrat.

Així doncs, volent assolir el compromís per vetllar i garantir la sostenibilitat dels seus municipis, naix dels Ajuntaments de Benicarló i Vinaròs la voluntat conjunta d’elaborar l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).

L’EDUSI té per objecte la planificació d’actuacions de regeneració urbana a executar fins 2022. L'Estratègia està cofinançada en un 50% (10.000.000 euros) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020. L'import total d'actuacions a executar en el marc d'esta Estratègia ascendeix finalment a 20.000.000 euros. Per tant, els 10.000.000 euros restants aniran a càrrec dels dos Ajuntaments.

2. Estat Actual

El passat 5 de novembre, els alcaldes dels municipis de Benicarló i Vinaròs van signar el conveni de col·laboració que permet continuar els processos per a gestionar els 20 milions d'euros de l'EDUSI. El conveni preveu la creació d'una estructura organitzativa, capitanejada per un Consell Rector, per a fer un seguiment del Pla d'Implementació de l'Estratègia.

Aquest Consell es constituí a finals del passat mes de novembre. Està format pels alcaldes, regidors i una serie de tècnics d'ajuda, la funció dels quals serà liderar dirigir i impulsar l'EDUSI i assegurar, al mateix temps, el compliment de l'acord. L’objectiu, per tant, és tramitar i administrar les ajudes de la Unió Europea perquè els dos municipis puguen posar en marxa projectes per al desenvolupament urbà sostenible.

3. Quines accions es contemplen aquest any 2018?

Els objectius i línies d’actuació temàtics que inclou l’EDUSI són:

  1. Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes.

  2. Afavorir la transició a una economia baixa en carbó en tots els sectors.

  3. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

  4. Promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

Basant-nos en aquests objectius, algunes de les actuacions que duràn a terme els diferents departaments de l’Ajuntament de Vinaròs seran:

  • Desenvolupar el Pla Smart City. L’objectiu és impulsar la transformació de la ciutat fomentant el creixement econòmic, equitatiu i sostenible, i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant una gestió eficient dels recursos, promovent un govern participatiu.

  • Valorització de la Xarxa de Camins i Senders. El fi és senyalitzar i potenciar els camins rurals fins a constituir una xarxa de senders on hi estiguen localitzats els 7 barrancs existents.

  • Diagnosi del consum de recursos, com l’electricitat i el gasoil, en els edificis municipals. Es portaran a cap una sèrie d’auditories energètiques (ja en marxa), els resultats de les quals ens informaran de les mesures més adients per a estalviar energia. Algunes d’elles podrien ser la substitució d’elements, com ara les llums fluorescents, per llànties de led o les calderes de calefacció de gasoil i calderes de gas natural.